Επισκευές 3Com

Κέντρο επισκευής 3Com της Ευρώπης

Επισκευή υλικού 3Com

Η εκτεταμένη εμπειρία μας στην επισκευή των προϊόντων 3Com μας έκανε την προφανή επιλογή για αξιόπιστες και προσιτές επισκευές 3Com. Η αξεπέραστη γνώση και εμπειρία μας μας δίνει τη δυνατότητα να επιδιορθώνουμε όλες τις τρέχουσες σειρές προϊόντων 3Com, "παλιά" και "τέλη ζωής".

Όλες οι επισκευές 3Com μας δίδονται στην εγγύηση επισκευής της Comtek για την επισκευή. Οι επισκευασμένες μονάδες 3Com δοκιμάζονται πλήρως στις εξελιγμένες δοκιμαστικές κλίνες μας, εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα σας επιστρέφονται, λειτουργώντας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των OEM.

Έχοντας εκτελέσει πάνω από εκατομμύρια επιτυχημένες επισκευές IT από το 2, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι μηχανικοί μας θα επιδιορθώσουν τα προϊόντα σας γρήγορα και αξιόπιστα. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όταν επισκευάζουμε ένα προϊόν, θα σας επιστραφεί σε κατάσταση που είναι λειτουργικά αδιάκριτη από νέα.

Παραδείγματα ορισμένων προϊόντων 3Com που επισκευάζονται από τη Comtek

Διαμόρφωση βάσης 2016 Σειρά SuperStack 3 3200 Σειρά διακόπτη SuperStack II 1000
Διαμόρφωση βάσης 2024 Σειρά SuperStack 3 4200 Σειρά διακόπτη SuperStack II 3000
Διακόπτης γραμμής βάσης 2126-G Σειρά SuperStack 3 4300 Σειρά διακόπτη SuperStack II 600
Διαμόρφωση βάσης 2808 Σειρά SuperStack 3 4400 Σειρά διακόπτη SuperStack II 9000
Διαμόρφωση βάσης 2816 Σειρά SuperStack 3 4900 Corebuilder 7000
Διαμόρφωση βάσης 2824 Σειρά SuperStack 3 9000 Corebuilder 5000