Η Βόρεια Ουαλία είναι μια από τις λίγες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα την οικονομική της ανάκαμψη και να ξεκινήσει σημαντική ανάπτυξη μετά. Δυστυχώς, το Ηνωμένο Βασίλειο στο σύνολό του θα αντιμετωπίσει ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού σε ορισμένους τομείς όπως ...