Γρήγορη Eagle και επισκευής ψηφιακών συνδέσεων

Επιδιόρθωση κάρτας επιπέδου κάρτας Eagle

Η Comtek επισκευάζει το πλήρες φάσμα των προϊόντων Quick Eagle και Digital Link. Τα δίκτυα Quick Eagle γνωστά για πρώτη φορά υπό την επωνυμία Digital Link ™ Corporation. Το Quick Eagle είναι κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας πρόσβασης WAN.

Το δίκτυο Quick Eagle Networks κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ανάπτυξης και επέκτασης της τεχνολογίας πρόσβασης WAN. Η Comtek επισκευάζει όλα τα τρέχοντα και παλαιότερα προϊόντα Quick Eagle και Digital Link.

Παραδείγματα μερικών προϊόντων Quick Eagle / Digital Link Επιδιορθώσιμα από τη Comtek:

Πρόσβαση Multilink 5842 Multiport Ethernet Bridge Router DL700 ADSL2 +
Αναμεταδότης πλαισίου πολλαπλών πλαισίων 4250 Multilink FR 5844 Multiport Ethernet Bridge Router DL710 ADSL2 +
Αναμεταδότης πλαισίου πολλαπλών πλαισίων 5850 Multilink FR Γέφυρα Ethernet 4200 SDSL Router Access 4335
DL3800 Inverse Multiplexer CSU / DSU Δρομολογητή πολλαπλών δρομολογητών 5840
Έλεγχος πολλαπλής πρόσβασης 4220 4210 CSU / DSU Δρομολογητή πολλαπλών δρομολογητών 5844
DL3100 Πρόσβαση πολυπλέκτη 4215 Dual CSU / DSU Δρομολογητή πολλαπλών δρομολογητών 5842
DL315X Πρόσβαση πολυπλέκτη Solo DSU Πλατφόρμα πρόσβασης DL4840 G.SHDSL
Γέφυρες Solo Επιλέξτε DSU Πλατφόρμα πρόσβασης DL4880 G.SHDSL
Routers Prelude DSU Πλατφόρμες πρόσβασης