Επιλέξτε σελίδα

Επισκευές Nortel ASN, ARN & Baystack

Επισκευές Nortel ASN, ARN & Baystack

Η Comtek έχει επισκευάσει τον εξοπλισμό Nortel Networking εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί της Nortel εξοικειώνονται με όλα τα μοντέλα του εξοπλισμού δρομολογητή Nortel ARN.

Είμαστε η μεγαλύτερη υπηρεσία επισκευής εξοπλισμού δικτύου της Nortel στην Ευρώπη, παρέχοντας στις Nortel επισκευές για τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα της πληροφορικής.

Nortel Baystack Επισκευή

Οι εργοστασιακοί εκπαιδευμένοι μηχανικοί της Nortel της Comtek είναι εξοικειωμένοι με όλες τις επισκευές Nortel ARN, Nortel ASN, Nortel ASN2 και Nortel Baystack.

Τα ειδικά εργαστήρια επισκευής Nortel περιλαμβάνουν όλη την υποδομή Nortel που είναι απαραίτητη για γρήγορη δοκιμή και επισκευή όλων των προϊόντων Nortel ARN, ASN, ASN2 και Nortel Baystack.

Επισκευή Baystack & ASN

Επισκευή 34000-S Baystack ASN Επισκευή 34002-S Baystack ASN Επισκευή 34010-S Baystack ASN Επισκευή 34007-S Baystack ASN

Nortel Baystack Gigabit Ethernet Switch Επισκευή

AL1001B01 Επισκευή Baystack 5510-48T AL1001B02 Επισκευή Baystack 5510-24T AL1001C01 Επισκευή Baystack 5510-48T
AL1001C02 Επισκευή Baystack 5510-24T AL1001D01 Επισκευή Baystack 5510-48T AL1001D02 Επισκευή Baystack 5510-24T
AL1001E01 Επισκευή Baystack 5510-48T AL1001E02 Επισκευή Baystack 5510-24T AL1001F01 Επισκευή Baystack 5510-48T
AL1001F02 Επισκευή Baystack 5510-24T Επισκευή Switch Switch Gigabit Baystack

Επισκευή δρομολογητή router Nortel Baystack ARN

CV1001003 Επισκευή Baystack ARN CV1001004 Επισκευή Baystack ARN Nortel CV1001005 Επισκευή Baystack ARN
Nortel CV1001015 Επισκευή Baystack ARN Nortel CV1001013 Επισκευή Baystack ARN CV1001014 Επισκευή Baystack ARN
CV1001018 Επισκευή Baystack ARN CV1001020 Επισκευή Baystack ARN CV1101003 Επισκευή Baystack ARN
CV1101004 Επισκευή Baystack ARN CV1101005 Επισκευή Baystack ARN

Nortel Baystack ASN2 Επισκευή δρομολογητών

AF0002B11 Επισκευή ASN2 AF0002B12 Επισκευή ASN2 AF0002B13 Επισκευή ASN2
AF0002C11 Επισκευή ASN2 AF0002C12 Επισκευή ASN2 AF0002C13 Επισκευή ASN2
AF0002D11 Επισκευή ASN2 AF0002D12 Επισκευή ASN2 AF0002D13 Επισκευή ASN2
AF0002E11 Επισκευή ASN2 AF0002E12 Επισκευή ASN2 AF0002E13 Επισκευή ASN2
AF0002F11 Επισκευή ASN2 AF0002F12 Επισκευή ASN2 AF0002F13 Επισκευή ASN2

Επισκευή Hub Hub της Nortel Baystack

CG1001B01 Επισκευή Baystack 101 CG1001B02 Επισκευή Baystack 102 CG1001B04 Επισκευή Baystack 104
CG1001B05 Επισκευή Baystack 105 CG1001B09 Επισκευή Baystack 51 CG1001B10 Επισκευή Baystack 52
CG1001B11 Επισκευή Baystack 150 CG1001B12 Επισκευή Baystack 151 CG1001B13 Επισκευή Baystack 152
CG1001B14 Επισκευή Baystack 153 CG1001C01 Επισκευή Baystack 101 CG1001C02 Επισκευή Baystack 102
CG1001C04 Επισκευή Baystack 104 CG1001C05 Επισκευή Baystack 105 CG1001C09 Επισκευή Baystack 51
CG1001C10 Επισκευή Baystack 52 CG1001C11 Επισκευή Baystack 150 CG1001C12 Επισκευή Baystack 151
CG1001C13 Επισκευή Baystack 152 CG1001C14 Επισκευή Baystack 153 CG1001D01 Επισκευή Baystack 101
CG1001D02 Επισκευή Baystack 102 CG1001D04 Επισκευή Baystack 104 CG1001D05 Επισκευή Baystack 105
CG1001D09 Επισκευή Baystack 51 CG1001D10 Επισκευή Baystack 52 CG1001D11 Επισκευή Baystack 150
CG1001D12 Επισκευή Baystack 151 CG1001D13 Επισκευή Baystack 152 CG1001D14 Επισκευή Baystack 153
CG1001E01 Επισκευή Baystack 101 CG1001E02 Επισκευή Baystack 102 CG1001E04 Επισκευή Baystack 104
CG1001E05 Επισκευή Baystack 105 CG1001B08 Επισκευή Baystack 50 CG1001C08 Επισκευή Baystack 50
CG1001D08 Επισκευή Baystack 50 CG1001E08 Επισκευή Baystack 50 CG1001F08 Επισκευή Baystack 50
CG1001E09 Επισκευή Baystack 51 CG1001E10 Επισκευή Baystack 52 CG1001E11 Επισκευή Baystack 150
CG1001E12 Επισκευή Baystack 151 CG1001E13 Επισκευή Baystack 152 CG1001E14 Επισκευή Baystack 153
CG1001F01 Επισκευή Baystack 101 CG1001F02 Επισκευή Baystack 102 CG1001F04 Επισκευή Baystack 104
CG1001F05 Επισκευή Baystack 105 CG1001F09 Επισκευή Baystack 51 CG1001F10 Επισκευή Baystack 52
Nortel CG1001F11 Επισκευή Baystack 150 Nortel CG1001F12 Επισκευή Baystack 151 Nortel CG1001F13 Επισκευή Baystack 152

Nortel Baystack Fast Ethernet Switch Επισκευή

AL2001B04 Επισκευή Baystack 303 Nortel AL2001B05 Επισκευή Baystack 304 Nortel AL2001B06 Επισκευή Baystack 70
AL2001B07 Επισκευή Baystack 70 AL2001C04 Επισκευή Baystack 303 AL2001C05 Επισκευή Baystack 304
AL2001C06 Επισκευή Baystack 70 AL2001C07 Επισκευή Baystack 70 AL2001D04 Επισκευή Baystack 303
Nortel AL2001D05 Επισκευή Baystack 304 Nortel AL2001D06 Επισκευή Baystack 70 Nortel AL2001D07 Επισκευή Baystack 70
Nortel AL2001E04 Επισκευή Baystack 303 Nortel AL2001E05 Επισκευή Baystack 304 Nortel AL2001E06 Επισκευή Baystack 70
Nortel AL2001E07 Επισκευή Baystack 70 Nortel AL2001F04 Επισκευή Baystack 303 Nortel AL2001F05 Επισκευή Baystack 304
AL2001F06 Επισκευή Baystack 70 AL2001F07 Επισκευή Baystack 70 AL2012B01 Επισκευή Baystack 350-16T
AL2012B02 Επισκευή Baystack 350-F AL2012B08 Επισκευή Baystack 350F-HD AL2012B10 Επισκευή Baystack 350T-HD
AL2012B14 Επισκευή Baystack 450-24T AL2012B15 Επισκευή Baystack 450-12T AL2012B17 Επισκευή Baystack 350-24T
AL2012B18 Επισκευή Baystack 12T AL2012B19 Επισκευή Baystack 450-12F AL2012B27 Επισκευή Baystack 420-24T
AL2012B34 Επισκευή Baystack 470-48T AL2012B37 Επισκευή Baystack 470-24T AL2012C01 Επισκευή Baystack 350-16T
AL2012C02 Επισκευή Baystack 350-F AL2012C08 Επισκευή Baystack 350F-HD AL2012C10 Επισκευή Baystack 350T-HD
AL2012C14 Επισκευή Baystack 450-24T AL2012C15 Επισκευή Baystack 450-12T AL2012C17 Επισκευή Baystack 350-24T
AL2012C18 Επισκευή Baystack 12T AL2012C19 Επισκευή Baystack 450-12F AL2012C27 Επισκευή Baystack 420-24T
AL2012C34 Επισκευή Baystack 470-48T AL2012C37 Επισκευή Baystack 470-24T AL2012D01 Επισκευή Baystack 350-16T
AL2012D02 Επισκευή Baystack 350-F AL2012D08 Επισκευή Baystack 350F-HD AL2012D10 Επισκευή Baystack 350T-HD
AL2012D14 Επισκευή Baystack 450-24T Nortel AL2012D15 Επισκευή Baystack 450-12T Nortel AL2012D17 Επισκευή Baystack 350-24T
AL2012D18 Επισκευή Baystack 12T AL2012D19 Επισκευή Baystack 450-12F AL2012D27 Επισκευή Baystack 420-24T
AL2012D34 Επισκευή Baystack 470-48T AL2012D37 Επισκευή Baystack 470-24T AL2012E01 Επισκευή Baystack 350-16T
AL2012E02 Επισκευή Baystack 350-F AL2012E08 Επισκευή Baystack 350F-HD AL2012E10 Επισκευή Baystack 350T-HD
AL2012E14 Επισκευή Baystack 450-24T AL2012E15 Επισκευή Baystack 450-12T AL2012E17 Επισκευή Baystack 350-24T
AL2012E18 Επισκευή Baystack 12T AL2012E19 Επισκευή Baystack 450-12F AL2012E27 Επισκευή Baystack 420-24T
AL2012E34 Επισκευή Baystack 470-48T AL2012E37 Επισκευή Baystack 470-24T AL2012B41 Επισκευή Baystack 425-24T
AL2012C41 Επισκευή Baystack 425-24T AL2012D41 Επισκευή Baystack 425-24T AL2012E41 Επισκευή Baystack 425-24T
AL2012F41 Επισκευή Baystack 425-24T AL2012F01 Επισκευή Baystack 350-16T AL2012F02 Επισκευή Baystack 350-F
AL2012F08 Επισκευή Baystack 350F-HD AL2012F10 Επισκευή Baystack 350T-HD AL2012F14 Επισκευή Baystack 450-24T
AL2012F15 Επισκευή Baystack 450-12T AL2012F17 Επισκευή Baystack 350-24T AL2012F18 Επισκευή Baystack 12T
AL2012F19 Επισκευή Baystack 450-12F AL2012F27 Επισκευή Baystack 420-24T AL2012F34 Επισκευή Baystack 470-48T
AL2012F37 Επισκευή Baystack 470-24T AL4412B01 Επισκευή Baystack 380-24T AL4412C01 Επισκευή Baystack 380-24T
AL4412D01 Επισκευή Baystack 380-24T AL4412E01 Επισκευή Baystack 380-24T AL4412F01 Επισκευή Baystack 380-24T

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Περισσότερες πληροφορίες Κλεισιμο