Επισκευές Westell

Επισκευή Westell

Επισκευή υλικού Westell

Η Comtek επισκευάζει το πλήρες φάσμα του υλικού της Westell Technologies, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων Current, Legacy και End-of-Life.

Οι μηχανικοί του Δικτύου και των Τηλεπικοινωνιών μας έχουν ευρεία πρακτική εμπειρία και γνώση της λειτουργίας, της δοκιμής και της επισκευής τόσο των σημερινών όσο και των παλαιών προϊόντων Westell.

Παραδείγματα μερικών από τις τεχνολογίες Westell Branded Products που επιδιορθώνουμε:

IQ2000 IQ3000
IQ2030CS ICS3
IQ200Oplus Ανταλλαγή IQ
IQ2031-DP15 Trillink IMS Gateway
IQ2031-DP24 Πύλη VersaLINK
IQ2031-DP30 UltraLine Series 3
IQ2032-DP30 Μονάδα διεπαφής δικτύου σειράς 3125 T1 NIU
IQ2032-DP60 DS1 - T1 Intellipulse Repeaters
IQ2000 + Μονάδα διεπαφής δικτύου BroadTerm DS3 522-1012
Παρακολούθηση επιδόσεων σειράς 3115 T1 NIU Η πύλη UltraLine Series 3 MoCA