Με τον CEO της ASKAR SHEIBANI, την Comtek Network Systems UK και την προεδρία της DBF Αυτός ήταν ο πιο επικίνδυνος προϋπολογισμός που έχω δει ποτέ και είναι πολύ ανησυχητικό. Έχει επικεντρωθεί καθαρά στην ανάπτυξη. Αν δουλεύει θα ήταν υπέροχο. Ωστόσο, εάν δεν παραδώσει, η χώρα θα βρεθεί σε...