Με την ASKAR SHEIBANICEO Comtek Network Systems UK Ltd και πρόεδρο, το DBF Το έθνος αναγκάστηκε να πιστέψει ότι το νέο είναι πολύ ανώτερο από το παλιό. Κατεδαφίζουμε όλα τα ιστορικά παλιά μας κτίρια και τα αντικαθιστούμε με καινούργια κατώτερα. Πετάμε όλα ...