Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ASKAR SHEIBANI, την Comtek Network Systems UK και πρόεδρο της DBF Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση της Ουαλίας συνήθιζε να λαμβάνει χρήματα απευθείας από την ΕΕ και στη συνέχεια να τα διένειμε σε όλη την Ουαλία. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ουαλία δεν ήταν ευχαριστημένες...