Με τον Askar Sheibani, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Comtek Network System και πρόεδρο του DBF. Οι δεκαετίες αποτυχίας της προηγούμενης κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν φτάσει πλέον σε οριακό σημείο. Διαδοχικές και σκόπιμες πολιτικές για την επιλογή της πιο οικονομικής οδού για να στηριχθείς σε...