Με CEO της ASKAR SHEIBANI, Comtek Network Systems UK και πρόεδρο, την DBF The Circular Economy είναι απλώς η κοινή λογική που οι πρόγονοί μας εφάρμοζαν συστηματικά στην καθημερινή τους ζωή. Ορισμός της Κυκλικής Οικονομίας: «Σχεδιασμός προϊόντων για να είναι πιο ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα,...