Με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ASKAR SHEIBANI, την Comtek Network Systems UK και πρόεδρο, η DBF A CAMPAIGN για την ανάθεση σημαντικών αποφάσεων λήψης αποφάσεων στη βόρεια Ουαλία επιταχύνεται μετά την κατάργηση μεγάλων οδικών έργων για την περιοχή από την κυβέρνηση της Ουαλίας. Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου το μέλλον περισσότερων από 50...